Wczytywanie strony...

Oferta

OFERTA

Czym się zajmujemy?

Koncepcje programowo – przestrzenne

Studia techniczno – ekonomiczno – środowiskowe

Programy funkcjonalno – użytkowe

Projekty budowlano – wykonawcze

Ekspertyzy
techniczne

Nadzory
autorskie

Działalność firmy ukierunkowana jest na tworzenie kompleksowych rozwiązań projektowych w ramach infrastruktury drogowej. Dla naszych Klientów opracowujemy projekty z zakresu budowy, przebudowy a także modernizacji sieci dróg, obiektów inżynierskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. sieciami energetycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi). Wykonujemy opracowania na wszystkich etapach projektowania wraz z nadzorami autorskimi. Naszym Klientom oferujemy również kompleksowe usługi konsultingowe z zakresu doradztwa technicznego.