logo glowne
Place for the big image

Commerzbank Arena

Commerzbank Arena
Bilfinger Berger betreibt...
Place for the small images
tekst alternatywny

Trasa N-S w Rudzie Śląskiej

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę odcinka trasy N-S od ulicy Edmunda Kokota (bez węzła) do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej, budowę dróg obsługujących przyległy teren oraz budowę ob...

Więcej

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę odcinka trasy N-S od ulicy Edmunda Kokota (bez węzła) do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej, budowę dróg obsługujących przyległy teren oraz budowę obiektów inżynierskich. Opracowywana, kompleksowa dokumentacja projektowa uwzględnia m.in.: uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonanie projektów wykonawczych, uzyskanie finansowania inwestycji (opracowanie studium wykonalności).

tekst alternatywny

Połączenie rejonu terminala Cargo z S1 - Węzeł Mierzęcice

Głównym przeznaczeniem zadania inwestycyjnego jest stworzenie bezkolizyjnego i bezpiecznego połączenia projektowanego terminala GTL CARGO z głównymi drogami województwa śląskiego, w tym głównie z drogami krajowymi i wojewódzkimi. W ram...

Więcej

Głównym przeznaczeniem zadania inwestycyjnego jest stworzenie bezkolizyjnego i bezpiecznego połączenia projektowanego terminala GTL CARGO z głównymi drogami województwa śląskiego, w tym głównie z drogami krajowymi i wojewódzkimi. W ramach dokumentacji projektowej zostanie opracowany projekt budowy drogi o parametrach technicznych dla drogi klasy G, stanowiącej powiązanie terminala CARGO z węzłem Mierzęcice zlokalizowanym na powiązaniu drogi S1 z drogą powiatową 3206S klasy Z i zakłada jego wykorzystanie. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, w powiecie będzińskim, w gminie Mierzęcice.

tekst alternatywny

Modernizacja DW 968 Lubień – Zabrzeż oraz DW 969 Nowy Targ  – Stary Sącz

Opracowanie obejmuje wykonanie koncepcji rozbudowy DW 969 oraz DW 969 na odcinku ponad 110 km mającej na celu poprawę stanu technicznego z doprowadzeniem jej parametrów technicznych drogi klasy G,  poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sk...

Więcej

Opracowanie obejmuje wykonanie koncepcji rozbudowy DW 969 oraz DW 969 na odcinku ponad 110 km mającej na celu poprawę stanu technicznego z doprowadzeniem jej parametrów technicznych drogi klasy G,  poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skróceniu czasu podróży poprzez zwiększenie przepustowości. Zakresem opracowania objęto także przebudowę lub modernizację ponad 45 obiektów mostowych.

tekst alternatywny

Obwodnica Krynicy-Zdrój

Wielowariantowe studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe ma stanowić analizę przedsięwzięcia budowy nowego odcinka drogi stanowiącej obwodnicę m. Krynica-Zdrój wraz ze skrzyżowaniami, obiektami inżynierskimi, niezbędną infrastrukturą ...

Więcej

Wielowariantowe studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe ma stanowić analizę przedsięwzięcia budowy nowego odcinka drogi stanowiącej obwodnicę m. Krynica-Zdrój wraz ze skrzyżowaniami, obiektami inżynierskimi, niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami ochrony środowiska. Celem opracowania dokumentacji projektowej jest wskazanie możliwości uzyskania najbardziej optymalnego połączenia drogowego dla przeprowadzenia ruchu o charakterze przelotowym przez miasto uzdrowiskowe Krynica Zdrój z ominięciem jego Centrum i terenów chronionych, odciążenie od ruchu terenów ścisłej zabudowy mieszkaniowej i sanatoryjnej, a w zakresie funkcjonalnym poprawę dostępności w kierunku północnym i południowym województwa, w tym Słowacji.

tekst alternatywny

Obwodnica Oświęcimia

Przedmiotowa inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy obwodnicy Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w miejscowości Bobrek oraz budowy ...

Więcej

Przedmiotowa inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy obwodnicy Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w miejscowości Bobrek oraz budowy mostu przez rzekę Wisłę wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji formalno-prawnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa realizowana jest w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Wykonawca Robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.

tekst alternatywny

Węzeł drogowy w Poroninie

Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 47 z DW 961 w miejscowości Poronin ma za zadanie wyeliminować kolizję potoku ruchu pojazdów z linią kolejową, co w stanie obecnym jest głównym źródłem problemu. W zakres dokumentacji projektowej...

Więcej

Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 47 z DW 961 w miejscowości Poronin ma za zadanie wyeliminować kolizję potoku ruchu pojazdów z linią kolejową, co w stanie obecnym jest głównym źródłem problemu. W zakres dokumentacji projektowej wchodzi przeprowadzenie drogi wojewódzkiej nr 961 bezkolizyjnie pod linią kolejową nr 99 oraz drogą krajową nr 47 tunelem drogowym o długości ok. 36 m. Droga wojewódzka zostanie włączona do projektowanego ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą powiatową. Rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie kolizji potoku ruchu pojazdów z linią kolejową, co w stanie obecnym jest głównym źródłem problemu.