logo glowne

Oferta

Działalność firmy ukierunkowana jest na tworzenie kompleksowych rozwiązań projektowych w ramach infrastruktury drogowej. Dla naszych Klientów opracowujemy projekty z zakresu budowy, przebudowy a także modernizacji sieci dróg, obiektów inżynierskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. sieciami energetycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi). Wykonujemy opracowania na wszystkich etapach projektowania wraz z nadzorami autorskimi. Naszym Klientom oferujemy także kompleksowe usługi konsultingowe z zakresu doradztwa technicznego.

 

Opracowujemy:

 

Koncepcje programowo – przestrzenne

Studia techniczno – ekonomiczno – środowiskowe

Programy funkcjonalno – użytkowe

Projekty budowlano – wykonawcze

Ekspertyzy techniczne


Wszystkie prace projektowe są realizowane przy użyciu zaawansowanych technik komputerowych bazujących na nowoczesnym oprogramowaniu wspomagającym proces projektowania. Działalność biura skierowana jest na świadczenie usług na najwyższym poziomie, tak aby być postrzeganym jako firma godna zaufania.

 

Od 2010 roku w strukturze biura projektów AUTOSTRADA II funkcjonuje pracownia geodezyjna. Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania na jej potrzeby został dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Szczegółowe informacje dotyczące tego projektu znajdują się w zakładce WSPARCIE UE.

 

Oferta pracowni geodezyjnej obejmuje:

 

Opracowanie map do celów projektowych

Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej związanej z podziałami nieruchomości

Dokonywanie pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem technologii GPS

Geodezyjna obsługa budów – inwestycje drogowe, kolejowe, przemysłowe, kubaturowe

Inne prace geodezyjne zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego