logo glowne

Geodezja - art lewy

Oferta:


 

Opracowanie map do celów projektowych

  

Rozgraniczenia, podziały nieruchomości, wznowienia granic, mapy do celów prawnych

Kompleksowa obsługa inwestycji, pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, wytyczenia obiektów budowlanych, przewodów podziemnych i naziemnych

Wyznaczanie położenia przewodów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu (podziemne, naziemne i napowietrzne)

Inne pomiary geodezyjne