logo glowne

Oferta:


 

Opracowanie map do celów projektowych

  

Rozgraniczenia, podziały nieruchomości, wznowienia granic, mapy do celów prawnych

Kompleksowa obsługa inwestycji, pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, wytyczenia obiektów budowlanych, przewodów podziemnych i naziemnych

Wyznaczanie położenia przewodów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu (podziemne, naziemne i napowietrzne)

Inne pomiary geodezyjne

 

 

Zakres działalności

 

Głównym zadaniem pracowni jest świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby realizacji licznych projektówbudowy dróg i mostów opracowywanych przez nasze biuro.

 

Posiadamy doświadczenie w zakresie:

pomiarów syt.- wys. dla sporządzania map do celów projektowych oraz numerycznych modeli terenu;

dokumentacji formalno-prawnej związanej z podziałami nieruchomości, rozgraniczeniami  i wznowieniem granic;

kompleksowej obsługi inwestycji liniowych oraz powierzchniowych.

Usługi wykonywane są w zakresie uprawnień geodezyjnych 1, 2, 4 przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu (stacje GPS, wysokiej klasy dalmierze, niwelatory precyzyjne) oraz specjalistycznego oprogramowania (AutoCAD, Mapy SG, C-GEO).

Nasi pracownicy przechodzą szkolenia i kursy podnosząc kwalifikacje zawodowe. Do najciekawszych można zaliczyć szkolenie w zakresie możliwości i praktycznych umiejętności wykorzystania Produktów LiDAR (Light Detection and Ranging) opracowanych w ramach projektu ISOK.

Z biegiem czasu zaczęliśmy z sukcesem świadczyć usługi zewnętrzne.

Nawiązaliśmy m.in. 3-letnią współpracę z GDDKiA o/Kraków na opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek dla celów regulacji granic pasa drogowego na odcinkach sieci dróg krajowych i autostrad na terenie województwa małopolskiego.

Bazując na  naszym doświadczeniu zapraszamy do współpracy firmy:

projektowe i budowlane,

hydrologiczne i geologiczne,

inwestorów indywidualnych.